Verordeningen

Overzicht Verordeningen gemeente Rozendaal

Hieronder vindt u een overzicht van de verordeningen van de gemeente Rozendaal. Door op de naam te klikken van de verordening, wordt u doorgelinkt naar website van www.overheid.nl

1. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

2.  Algemene Plaatselijke Verordening

3. Algemene Subsidieverordening 2016

4. Archiefverordening

5. Beheersverordening begraafplaats

6. Beleidsregels categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten

7. Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

8. Beleidsregels indirecte schoolkostenregeling

9. Beleidsregels inkeerregeling

10. Beleidsregels kostendelersnorm

11. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

12. Beleidsregels Persoonlijke ondersteuning / jobcoaching

13. Beleidsregels schulddienstverlening

14. Beleidsregels tegenprestatie

15. Beleidsregels Wet taaleis 2016

16. Beleidsregels WWB, IOAW en IOAZ

17. Bouwverordening

18. Brandbeveiligingsverordening

19. Commissieverordening

20. Erfgoedverordening

21. Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning

22. Financiëleverordening 2017

23. Legesverordening

24.. Mandaatregeling

25. Nadere regels peuteropvang

26. Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade

27. Re-integratieverordening Participatiewet 2017

28. Reglement BasisRegistratie Personen (BRP)

29. Regeling briefadres

30. Regeling gemeentelijke belastingen

31. Subsidieregeling Lokale innovatie sociaal domein

32. Subsidieregeling Sociaal domein 2016-2018

33. Subsidieverordening Gemeentelijke monumenten

34. Telecommunicatieverordening

35. Verordening Adviesraad Sociaal Domein Rheden en Rozendaal 2017

36. Verordening afvalstoffenheffing

37. Verordening Controlecommissie

38. Verordening Gelrepas

39. Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening

40. Verordening Jeugdhulp

41. Verordening grafrechten

42. Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ

43. Verordening individuele inkomenstoeslag

44. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

45. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

46. Verordening leerlingenvervoer

47. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet

48. Verordening maatschappelijke ondersteuning

49. Verordening naamgeving en nummering (adressen)

50. Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

51. Verordening op de Commissie Cultuurhistorie

52. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2018

53. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen

54. Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing

55. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid

56. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

57. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzaalwerk

58. Verordening tegenprestatie Participatiewet

59. Verordening toeslagen en verlagingen normen Wet investeren in jongeren

60. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet

61. Verordening verstrekkingen basisregistratie personen

62. Wegsleepverordening

63. Mandaatregeling