Samenstelling

De raadscommissie vergadert in een drietal vergaderblokken en heeft in totaal 18 leden.

Commissie van advies

In de gemeente Rozendaal is een Commissie van Advies ingesteld. Deze  commissie dient de raad van advies  bij de voorbereiding van de besluitvorming.

Samenstelling "Vaste commissie van advies gemeente Rozendaal"

Iedere fractie uit de raad is in de commissie vertegenwoordigd door een raadslid en eventueel een zogenaamd buitenlid. Dit zijn leden van de partij die niet in de raad zijn benoemd maar als commissielid zijn voorgedragen door hun fractie.

De commissie van advies vergadert in drie blokken:

 • Algemene Zaken en Financiën
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
 • Sociaal Domein
BLOK Algemene Zaken en Financiën (AZ en FIN)

Leden:

Raadslid dhr. R. Zendijk A

Dhr. R.H. Zendijk (commissielied BGR)

Dhr. F.H. van der Togt (commissielid BGR)

Dhr. F.H. van der Togt (commissielid BGR)

Dhr. G.J. Willemse (raadslid R'74)

Dhr. G.J. Willemse (raadslid R'74)

Dhr. R. de Jonge (commissielid R'74)

Dhr. R. de Jonge (commissielid R'74)

Dhr. C.P. Schmidt (raadslid PAK Rozendaal)

Dhr. C.P. Schmidt (raadslid PAK Rozendaal)

Dhr. W.F. van den Akker (commissielid PAK Rozendaal)

Dhr. W.F. van den Akker (commissielid PAK Rozendaal)

BLOK Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer (VROM en OW)

Leden:

Dhr. H.M. Veltman (raadslid BGR)

Dhr. H.M. Veltman (raadslid BGR)

Foto: dhr. W.J.P.H. Waltmans (commissielid BGR)

Dhr. W.J.P.H. Waltmans (commissielid BGR)

Mevr. M.S. Albricht (Raadslid R'74)

Mevr. M.S. Albricht (Raadslid R'74)

 Dhr. W.H. Hoek (commissielid R'74)

Dhr. W.H. Hoek (commissielid R'74)

Dhr. B. van der Plas (raadslid PAK Rozendaal)

Dhr. B. van der Plas (raadslid PAK Rozendaal)

Dhr. W.P. Jansen (commissielid PAK Rozendaal)

Dhr. W.P. Jansen (commissielid PAK Rozendaal)

BLOK Sociaal Domein

Leden:

Mevr. E.J.G. Hupkes (raadslid BGR)

Mevr. E.J.G. Hupkes (raadslid BGR)

Mevr. J.A.M.Teggelaar-van den Bosch, (commissielid BGR)

Mevr. J.A.M.Teggelaar-van den Bosch, (commissielid BGR)
 

Mevr. N.K. Jurriens

Mevr. N.K. Jurriens (commissielid R'74)

Mevr. C.H. ter Brugge (commissielid R'74)

Mevr. C.H. ter Brugge (commissielid R'74)

Dhr. C.P. Schmidt (raadslid PAK Rozendaal)

Dhr. C.P. Schmidt (raadslid PAK Rozendaal)

Dhr. B. van der Plas (raadslid PAK Rozendaal)

Dhr. B. van der Plas (raadslid PAK Rozendaal)

mevr. C.C. Spillenaar Bilgen - Dekker

De voorzitter van de commissie van advies is mevr. C.C. Spillenaar Bilgen - Dekker

Mevrouw W.G. Pieterse-Pook

Mevrouw W.G. Pieterse-Pook is griffier van de commissie en wordt bij afwezigheid vervangen door de heer K.M. Schaap.

Vergaderingen

De commissie van advies vergadert doorgaans voorafgaand aan de raadsvergadering. De data van de raadsvergaderingen vindt u hieronder.

Data Raadsvergaderingen 2018:

 • 27 februari
 • 27 maart
 • 24 april
 • 29 mei
 • 03 juli
 • 11 september
 • 30 oktober
 • 11 december

Spreekrecht

Voorafgaande aan de behandeling van een agendapunt stelt de voorzitter toehoorders in de gelegenheid gebruik  te maken van het spreekrecht. Een inspreker mag ten hoogste vijf minuten spreektijd gebruiken.
Nadat de commissie in eerste termijn heeft beraadslaagd mag de inspreker nog maximaal drie minuten reageren.

Vergaderstukken

De agenda van de commissie van advies wordt tijdig gepubliceerd in het gemeentelijk informatieblad "In de Roos". De stukken kunnen dan worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Indien u contact op wilt nemen met een van de commissieleden via e-mail dan kunt u uw mail verzenden aan: gemeente@rozendaal.nl