Nevenfuncties

Op grond van de Gemeentewet moeten raadsleden bekendmaken welke nevenfuncties zij naast het raadslidmaatschap vervullen.

Op grond van de Gemeentewet moeten raadsleden bekendmaken welke nevenfuncties zij naast het raadslidmaatschap vervullen. Onderstaand volgt een overzicht.

Opgave nevenfuncties van de raadsleden van de gemeente Rozendaal (artikel 12 Gemeentewet):

Naam Functie Bezoldigd/onbezoldigd
Mevr. M.S. Albricht
 • Freelancer Marieke Albricht Bedrijfeconomisch Advies
 • Bezoldigd
Mevr. E.J.G. Hupkes
 • Algemeen directeur i-Cruit B.V.
 • Bestuurslid Oranjevereniging Rozendaal
 • Bezoldigd
 • Onbezoldigd
     
Dhr. C.P. Schmidt
 • Geen
 • N.v.t.
Mevr. C.C. Spillenaar Bilgen-Dekker
 • Voorzitter klachtencommissie Rijnstate Arnhem
 • Ambtenaar Belastingdienst/Douane
 • Bestuurslid C.S. Oolgaartstichting
 • Bezoldigd
 • Bezoldigd
 • Onbezoldigd
Dhr. B. van der Plas
 • Senior IT Consultant bij ING
 • Bezoldigd
Dhr. H.M. Veltman
 • Process engineer bij Bonar B.V.
 • Bezoldigd
Mevr. M. Visser
 • HR Consultant bij Matchcare B.V. te Nieuwegein
 • Zangpraktijk Martinique Visser
 • Bezoldigd
 • Bezoldigd
Dhr. G.J. Willemse
 • Directeur Hoogwegt International B.V.
 • Directeur NestEgg B.V.
 • Bezoldigd
 • Bezoldigd