Nieuwe burgemeester

Rozendaal zoekt nieuwe burgemeester

De burgemeester van Rozendaal zal per 1 februari 2019 zijn functie moeten neerleggen in verband met het bereiken van de 70-jarige leeftijd.

Om die reden is de gemeente nu op zoek naar een nieuwe burgemeester voor onze gemeente.

Profielschets

De gemeenteraad heeft in een profielschets vastgesteld welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. Die profielschets is op 17 juli 2018 aangeboden aan de waarnemend commissaris van de Koning. U kunt de profielschets hier bekijken. Ook het verslag van de raadsvergadering en het raadsbesluit inzake de instelling van een vertrouwenscommissie die belast is met de keuze van de nieuwe burgemeester kunt u hier lezen.  

Proces en tijdschema

• dinsdag 24 juli 2018 Plaatsing vacature in de Staatscourant
• dinsdag 4 september 2018 sluiting sollicitatietermijn
• rest september: De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten
• 8 oktober 2018 overlegt de commissaris met de vertrouwenscommissie over de te ontvangen kandidaten
• Oktober 2018: Vertrouwenscommissie voert gesprekken met geselecteerde kandidaten
• Dinsdag 30 oktober 2018: Aanbevelingsraad, de raad van Rozendaal maakt bekend welke kandidaat wordt aanbevolen voor benoeming tot burgemeester van Rozendaal
• (waarschijnlijk) februari 2019: Beëdiging nieuwe burgemeester door de Commissaris van de Koning tijdens de installatievergadering
Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken die allemaal een eigen rol hebben. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de procedure.

Algemene informatie

Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester
Begroting 2018
Coalitieakkoord 2018-2022 “Naar een toekomstbestendig en duurzaam Rozendaal”

47 sollicitaties

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Rozendaal (circa 1.600 inwoners) hebben zich 47 sollicitanten gemeld bij Jan Markink,  loco-commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.