Uitkeringen

Hier vindt u meer informatie over de diverse bijstandsuitkeringen, huursubsidie en IOAW- en IOAZ uitkering

 • Bijstandsuitkering zelfstandigen

  Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan starters en zelfstandigen in uiteenlopende situaties.

 • Bijstandsuitkering Algemene bijstand

  De bijstandsuitkering, die wordt verleend op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), is een voorziening ter dekking van de noodzakelijke kosten van het bestaan.

 • Bijstandsuitkering bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke kosten van bestaan die voortvloeien uit bijzondere individuele omstandigheden.

 • Huursubsidie

  De huursubsidie is vervangen door de huurtoeslag.

 • IOAW-uitkering

  Een IOAW-uitkering (wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers) is een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte of oudere werknemers ter dekking van de noodzakelijke kosten van het bestaan.

 • IOAZ-uitkering

  Een IOAZ-uitkering is een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte of oudere zelfstandigen die hun bedrijf of zelfstandig beroep moeten beeindigen omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn.