Gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u op een algemene gehandicaptenparkeerplaats uw voertuig parkeren. In Nederland worden parkeerplaatsen aangelegd waar alleen houders van een algemene gehandicaptenparkeerkaart mogen parkeren. Deze parkeerplaatsen bevinden zich vaak dichtbij allerlei voorzieningen, zodat gehandicapten hun auto dichtbij de ingang kunnen parkeren. Houders van een algemene gehandicaptenparkeerkaart mogen ook parkeren op weggedeelten waar een parkeerverbod geldt, zolang zij het verkeer niet hinderen. De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de meeste Europese landen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart als u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel
  • u hebt ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (tenminste zes maanden)
  • u kunt, met de gebruikelijke loophulpmiddelen, minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet overbruggen of u bent permanent rolstoelgebonden
  • u bent medisch gekeurd door een daartoe aangewezen arts

Instellingen kunnen voor collectief vervoer van bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet nodig om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Aanvragen

Iedere inwoner van de gemeente kan een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. De kaart kan zowel door bestuurders als door passagiers worden aangevraagd. De bestuurder of de passagier moet aantonen dat hij een aandoening of gebrek van langdurige aard heeft. Daarnaast moet u aantonen dat u in redelijkheid, met de gebruikelijke hulpmiddelen, niet in staat bent om zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter te voet af te leggen.

Kosten 2016

Aan een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden. De aanschafkosten voor de gehandicaptenparkeerkaart € 35,=. Dit tarief is exclusief de kosten van de keuring! 

Informatie

De gemeente Rozendaal heeft de behandeling van aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart in 2007 uitbesteed aan de gemeente Rheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Hier kunt u ook een aanvraagformulier verkrijgen. Om vast te stellen of u voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking komt, wint de gemeente bij een onafhankelijke instantie advies in. Het Zorgloket bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3 in De Steeg, en is bereikbaar via tel.: 026 - 49 76 900, of via: zorgloket@rheden.nl

 

Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een parkeerplaats waar uitsluitend de auto van een invalide met een bepaald kenteken geparkeerd mag staan. Een gehandicaptenparkeerplaats is te herkennen aan een paal met het verkeersbord E6 met daaronder het kenteken van de auto en aan de parkeervakbelijning op het wegdek.

Voorwaarden

Een invalide komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Op eigen terrein kan niet geparkeerd worden of parkeren op eigen terrein is ongeschikt gegeven de handicap (bijvoorbeeld een te smalle inrit).
  • De parkeerdruk in de omgeving van de woning is zodanig dat de auto herhaaldelijk slechts op meer dan 100 meter van de woning geparkeerd kan worden.
  • De verkeersveiligheid mag door de aanleg van de invalidenparkeerplaats niet in het gedrang komen (bijvoorbeeld niet in een onoverzichtelijke bocht, waar reeds een stopverbod geldt).

Aanvraag

De gehandicaptenparkeerplaats kan worden aangevraagd door een inwoner van de gemeente die in het bezit is van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder.
 

Kosten

De kosten van het aan te brengen onderbord met kenteken worden in rekening gebracht. Invaliden met een minimum inkomen kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact openemen met dhr. H. Jacobsen, cluster Openbare werken op telefoonnummer 026 - 38 43 675