Feestelijke oplevering van de eerste woningen in nieuwbouwwijk de Del

Feestelijke oplevering en de sleuteloverdracht van de burgemeester.

Wij zijn hier samen in een prachtige omgeving. Ik hoop dat u als nieuwe bewoners hier met volle teugen mag genieten. En het is een voorrecht dat ik straks de sleutel aan een van de nieuwe bewoners mag overhandigen. Maar alvorens dat te doen wil ik eerst terugblikken op het ontstaan van deze wijk.
De gedachten om deze wijk te realiseren kwamen ruim 10 jaar geleden op. Toen moest het een wijk met nieuwe school worden. Op die school kom ik later nog terug.

Toespraak burgemeester van Rozendaal bij oplevering eerste woningen de Del

Van die 10 jaar hebben we ruim 8 ½ jaar besteed aan de bestuurlijke voorbereiding en slechts 1 ½ jaar aan de bouw. Dit zegt wel iets over ons land. Liever woorden dan daden. Maar gelukkig is de wijk er gekomen en kunt u zelf beoordelen of de nieuwe bewoners niet erg bevoorrecht zijn. Het heeft mede zo lang geduurd omdat er procedures bij de Raad van State gevoerd zijn, die veel vertraging hebben opgeleverd. Maar ook dat is tegenwoordig standaard, langdurige procedures die wel veel tijd kosten, maar weinig verandering teweeg brengen. Wat dat betreft, heb ik bewondering voor de bouwvakkers, die in anderhalf jaar de riolering hebben aangelegd, de voorlopige wegen hebben gerealiseerd en een groot aantal woningen hebben neergezet, waardoor een aantal van u nu kan beginnen aan de inrichting van uw huis. Voor Rozendaal is het ook een belangrijke gebeurtenis. Het hele plan beslaat maximaal 64 woningen, en daarmee wordt het woningbestand met 10 % uitgebreid. Naast het oude dorp, zijn we in de jaren ’60 over de Schelmseweg gaan bouwen, en is rond 2000 de wijk Kapellenberg gerealiseerd. Deze prachtige wijk is in de Frank Lloyd Wright stijl gebouwd, en een toekomstig monument.

Bij de laatste uitbreidingsmogelijkheid hebben we voor een ander concept gekozen. De wijk bestaat uit 3 kamers, waarvan er twee in handen zijn van Credo. Hier zullen vooral twee onder één kap woningen worden gerealiseerd die nu gedeeltelijk beschikbaar komen.
Deze maand zal nog gestart worden met 14 nieuwe woningen, waarmee deze kamers bijna geheel voltooid zijn. En niet alleen dat ze gebouwd zijn, ze zijn ook bijna allemaal verkocht. Slechts 5 van de 44 woningen zijn nog vrij. En dat alles binnen anderhalf jaar. Daaruit mag geconcludeerd worden dat er grote vraag is naar dit type woningen in Rozendaal. Daarnaast hebben we bovenop de bult nog maximaal 17 vrije kavels in de zogenoemde kamer 2. De voorbereiding voor de verkoop van de vrije kavels vereist meer tijd, omdat eigen bouwplannen gemaakt en goedgekeurd moeten worden. Maar ook hier gaat het snel, vooral de laatste maanden. En als de wijk vanaf nu bewoond zal worden, zal het ongetwijfeld nog sneller gaan. Ik zou niet verbaasd zijn als wij aan het eind van het jaar ook hier uitverkocht zijn.

Rozendaal is de afgelopen 3 jaar uitgeroepen tot mooiste woonlocatie van Nederland, mijns inziens terecht.
Gelijktijdig zie je dat Rozendaal ook een grijze gemeente is. Meer dan 30% van de woningen is in handen van 70-jarigen en ouder, is mij verteld. En deze wijk zal dan ook een heel stuk verjonging met zich meebrengen.
Deze wijk heeft een geheel andere bevolkingsopbouw, 80% van de nieuwe bewoners bestaat uit jonge gezinnen. De gemiddelde leeftijd in Rozendaal zal dan ook zeker dalen.
En dan de nieuwe wijk zelf. Als u om u heen kijkt ziet u bomen alom. En dat is wel heel bijzonder. Het maakt de wijk al meteen tot een heel bijzondere plek, waar het meteen gezellig is.
In de eerste maanden zullen sommigen nog wel last van bouwverkeer hebben, maar dit is echt van heel tijdelijke aard en mag het woongenot zeker niet aantasten. Niet alleen dat hier fantastische huizen staan, ook in ander opzichten is het een heel aantrekkelijke wijk.

Toespraak door burgemeester van Rozendaal op de Del bij oplevering van de eerste woningen

De basisschool voor uw kinderen komt weliswaar niet in uw wijk, zoals aanvankelijk gepland, maar op 5 minuten lopen. En de winkels zijn weliswaar niet in Rozendaal, maar wel op 5 minuten fietsen vanaf uw huis, in Velp. En ik kan u zeggen het zijn voortreffelijke winkels, en de plaatselijke Albert Heijn is de ontmoetingsplek in Velp en Rozendaal. De middelbare school is ook op 5 minuten fietsen. En verder is het ziekenhuis op 5 minuten rijden in Arnhem. De attractieparken Burgers Zoo en het Openluchtmuseum zijn eveneens op 5 minuten rijden aanwezig. En uw huis grenst aan het Natura 2000 gebied. Verder heeft u vlakbij de Posbank en het Rosendaelse veld. En dan heb ik nog niet genoemd het tennispark Beekhuizen, de hockey- en voetbalvelden en de Rosendaelse golfclub. Kortom u begrijpt waarom Rozendaal is uitgeroepen tot de mooiste woonlocatie in Nederland.

En dan verder Rozendaal zelf. Het is een heerlijk dorp met een rijke historie. Het kasteel, het centrum van onze gemeenschap bestaat ruim 700 jaar. En daaromheen zijn vele monumenten gegroepeerd. Jaarlijks hebben we een avond voor nieuwe bewoners, waarin we extra aandacht voor deze monumenten vragen. En dan ziet u pas echt hoe mooi Rozendaal is. Dit jaar staat deze avond voor 8 juni gepland. Ik raad u aan deze avond nu reeds in uw agenda te noteren. Maar het wonen in Rozendaal heeft niet alleen lusten. Het brengt ook plichten met zich mee.
Rozendaal had bij de laatste verkiezingen een opkomstpercentage van 95 %. Willen we dit handhaven dan betekent dit dat maximaal 2 personen in de nieuwe wijk niet mogen stemmen. U beseft dat hier in feite een stemplicht is. Wel betekent de komst van de nieuwe wijk dat we meer inwoners krijgen, en dat het dus nog moeilijker wordt om als eerste met de stemuitslag te komen. Maar dat hebben we er graag voor over, voor uw komst naar hier.

Ik heb net iets verteld over de ontstaansgeschiedenis van de wijk en de gemeente Rozendaal. Toch weet ik dat er nog een enkele vraag bij u leeft. Het wordt een kinderrijke wijk. En dat is goed. En als u allemaal gelijktijdig als nieuw inwoners start dan kan er juist door de kinderen een hechte band ontstaan. Maar kun je ook spelen in de nieuwe wijk? Natuurlijk kan dit in uw eigen tuin c.q. eigen huis. Maar bovenop de heuvel ziet u ook een waterpomp staan. Die maakt het mogelijk om de kinderen met water te laten spelen, dat vervolgens via een goot wordt afgevoerd. En alles is zo ontworpen dat de kleintjes zonder gevaar met dit water kunnen spelen.
Dit gezegd hebbende wil ik overgaan tot het in gebruikstellen van de nieuwe wijk. Mag ik Rutger en Roelien van der Meulen en hun twee kinderen uitnodigen om deze openingshandeling met mij te verrichten.
Ik zou u graag de sleutel van uw nieuwe huis geven.

Sleuteloverdracht aan nieuwe bewoners de Del door burgemeester van Rozendaal

Daarna is de openingshandeling van deze nieuwe wijk verricht. Ik hoop dat u net zo veel van het wonen in Rozendaal geniet als ikzelf. Ik wens u allen heel veel geluk toe.
Mag ik het glas heffen en u toezeggen dat u allen een frietje bij de frietkar kunt halen onder het mom drinken zonder eten is niet gezond.
Het gaat u allen goed.    

Sleuteloverdracht woning de Del te Rozendaal  Openingshandeling nieuwe woningen de Del te Rozendaal door de burgemeester