Verkiezingen 2019

Informatie over de Provinciale en waterschapsverkiezingen 2019

In 2019 vinden er 3 verkiezingen plaats. Op woensdag 20 maart 2019 zijn de gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel. En op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van het Europees Parlement. 

In aanloop naar de verkiezingen plaatsen we meer informatie op deze website. Ook kunt u informatie terugvinden op de website van de Kiesraad.

 

Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten-en waterschapsverkiezingen. Door te stemmen bepaalt u mee welke partijen en personen plaatsnemen in de Provinciale Staten en het bestuur van uw waterschap. Op uw stempas staat op welk van de 2 waterschappen u kunt stemmen:

Wie mag stemmen?

 

Om te stemmen voor de Provinciale Staten moet u

 • de Nederlandse nationaliteit hebben
 • 18 jaar of ouder zijn
 • wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt
 • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht 

Om te stemmen voor het waterschapsbestuur moet u

 • de Nederlandse nationaliteit hebben, EU-burger zijn, of als niet-Nederlander een geldige verblijfsvergunning hebben

 • 18 jaar of ouder zijn

 • wonen in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt

 • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Legitimatieplicht

Bij de stemming geldt een legitimatieplicht. Voor de Provinciale Staten moet u zich kunnen identificeren met een Nederlands paspoort, ID-kaart of rijbewijs dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing (minimaal geldig tot 21 maart 2014). 

Voor het waterschap mag u ook stemmen als u zich kunt identificeren als Nederlander, EU-burger of als niet-Nederlander met een geldig verblijfsvergunning.

 

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Wanneer uw identiteitsbewijs kwijt of gestolen is, dan mogen de stembureauleden op het stembureau uw identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van het proces-verbaal van vermissing, in combinatie met een document waarop uw naam en foto goed zichtbaar staan (bijvoorbeeld een OV-abonnement of een bibliotheekpas).

 

Hoe laat en waar kunt u stemmen (stembureau)?

U kunt van 7.30 tot 21.00 uur stemmen bij het stembureau van de gemeente Rozendaal. Locatiegegevens zijn: Kerklaan 1, 6891 CL in Rozendaal.

 

Stempas

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen?

Persoonlijk langskomen: uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur, bij de balie van afdeling burgerzaken, Kerklaan 1 in Rozendaal. Neem dan uw geldig legitimatiebewijs mee. 

Uw ‘oude’ stempas is dan niet meer geldig, u kunt dan alleen nog met uw nieuwe stempas gaan stemmen.

Ontvangen van stempas(sen)

Uiterlijk zaterdag 2 maart ontvangt u de stempas(sen). Deze neemt u samen met uw legitimatiebewijs mee om te mogen stemmen.

 

Machtigen van een andere kiezer (stemmen bij volmacht)

Iemand machtigen om voor u te stemmen

U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen. U kunt alleen iemand machtigen die ook in de gemeente Rozendaal woont en zelf ook een stempas heeft ontvangen. U kunt dit tot op de dag van de verkiezing regelen. De gemachtigde stem moet tegelijk voor zichzelf en de gemachtigde(n) stemmen (maximaal 2 machtigingen van anderen mogen meegenomen worden).

 

De gemachtigde moet naar het stembureau meenemen:

 • beide stempassen met ingevulde en ondertekende achterkant

 • legitimatiebewijs

 • kopie van legitimatiebewijs van persoon voor wie wordt gestemd 

Let op! Uw identiteitsbewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn (minimaal geldig tot 21 maart 2014), dit geldt ook voor het identiteitsbewijs van de volmachtgever.

 

Iemand machtigen die niet in de gemeente Rozendaal woont

Als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Rozendaal woont, maar wel een stempas heeft ontvangen gebruikt u:

 

Het ingevulde formulier geeft u af bij de gemeente. Dit kan tot vrijdag 15 maart 2019. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van legitimatie mee te nemen voor degene voor wie wordt gestemd.

 

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

 Als u in een andere gemeente wilt gaan stemmen heeft u een kiezerspas nodig. U kunt uw stempas bij de gemeente inruilen voor een kiezerspas. U kunt dit op 2 manieren regelen:

 • persoonlijk langskomen aan de balie burgerzaken van Rozendaal

  (uiterlijk dinsdag 19 maart tot 12.00 uur, artikel K 3 lid 2 Kieswet)

  als u al een stempas heeft ontvangen, moet u deze met uw verzoek meenemen

 • schriftelijk aanvragen

  (uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 bij de afdeling Burgerzaken, Postbus 9106, 6880 VH Velp)

  als u al een stempas heeft ontvangen, moet u deze met uw verzoek meesturen

 

De formulieren kunt u hier downloaden:

 

Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u:

In elk stemlokaal binnen de provincie Gelderland stemmen

 

Met een kiezerspas voor de waterschappen kunt u:

Voor de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe geldt dat de postcode binnen hetzelfde grondgebied van hetzelfde waterschap moet liggen.

 

Stemadvies

www.kiesraad.nl

www.gelderland.nl/verkiezingen

https://gelderland.stemwijzer.nl/#intro

www.wrij.nl/thema/bestuur-organisatie/verkiezingspagina/

www.vallei-veluwe.nl/over-ons/ons-bestuur/gekozen/

www.provinciekieswijzer.nl

www.hoewerktstemmen.nl

 

Meer informatie of contact

Afdeling Burgerzaken, e-mail gemeente@rozendaal.nl of telefoonnummer  (026) 38 43 671