Stemmen voor verkiezingen Europees Parlement als niet-Nederlander

Op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van het Europees Parlement. Als onderdaan van één van de lidstaten van de Europese Unie en inwoner van de gemeente Rozendaal kunt u ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
U kunt er ook voor kiezen om te stemmen in uw land van herkomst voor de leden van uw eigen lidstaat.

In het land van herkomst stemmen

Wilt u stemmen in het land waarvan u de EU-nationaliteit heeft? Dan moet u in uw land van herkomst aangeven dat u wilt stemmen als kiezer in het buitenland. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u krijgt ook geen stempas. Hoe u dat kunt regelen is per land verschillend. Meer informatie over stemmen in het land van herkomst kunt u vinden op www.howtovote.eu.

In Nederland stemmen

Als EU-burger mag u in Rozendaal stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.  Als u uw stem wilt uitbrengen op 23 mei 2019, dan moet u het registratieformulier invullen en samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente opsturen. U krijgt uw stempas begin mei 2019. Het registratieformulier moet uiterlijk op dinsdag 9 april 2019 door Bureau Verkiezingen van de gemeente Rozendaal zijn ontvangen.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent woonachtig in Rozendaal
  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Rozendaal, peildatum uiterlijk 9 april 2019
  • U bent EU-burger, maar u heeft niet de Nederlandse nationaliteit.
  • U kunt er ook voor kiezen om te stemmen in uw land van herkomst voor de leden van uw eigen lidstaat.

U kunt het registratieformulier invullen en samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs per e-mail opsturen naar gemeente@rozendaal.nl, of dit persoonlijk inleveren bij de publieksbalie van Burgerzaken op het gemeentehuis, Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal. U krijgt uw stempas in mei 2019.

Registratieformulier