Stemmen bij de verkiezing van het Europees Parlement als u in het buitenland woont

Op 23 mei 2019 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen. U brengt dan uw stem uit tijdens de verkiezing van het Europees Parlement. U stemt met een briefstembewijs of een kiezerspas. U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen.

Personen die in een Nederlandse gemeente als kiezer staan geregistreerd, maar vanuit het buitenland per brief aan de stemming willen deelnemen, dienen daartoe een verzoekschrift in bij de burgemeester van ’s-Gravenhage.

Over de verkiezing van het Europees Parlement

Op 23 mei 2019 is de verkiezing van het Europees Parlement. Deze verkiezing wordt eens in de 5 jaar gehouden. Bij een verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie de leden. Als u als Nederlander in een andere EU-lidstaat woont, kunt u kiezen:

  • Stemmen op Nederlandse leden als kiezer buiten Nederland. U mag dan niet stemmen op een kandidaat uit het land waar u woont.

of

  • Stemmen op leden uit de lidstaat waar u woont. U moet dan bij uw eigen woonlidstaat aangeven dat u wilt stemmen op een kandidaat uit dat land. U mag dan niet voor Nederland uw stem uitbrengen.

Stemmen met een briefstembewijs

Bent u als kiezer buiten Nederland geregistreerd? Dan staat u standaard geregistreerd om te stemmen per post met een briefstembewijs (dat is een stempas voor kiezers buiten Nederland). Stuur het briefstembewijs samen met het ingevulde stembiljet en een kopie van uw identiteitsdocument naar 1 van de briefstembureaus. Dat zijn stembureaus speciaal voor kiezers buiten Nederland en kunt u vinden op de website van de gemeente Den Haag. Om te mogen stemmen bij de verkiezing van het Europees Parlement moet uw identiteitsdocument geldig zijn op 9 april 2019.
Kiest u ervoor per brief te stemmen? Houdt er dan rekening mee dat het tijd kost om iets per post heen en weer te sturen. Bent u in een land waar de postbezorging traag of minder betrouwbaar is? Dan is het verstandig iemand voor u te laten stemmen. Dit kan met een volmacht. Want u wilt natuurlijk zeker weten dat uw stem op tijd binnen is.

Zelf in Nederland stemmen of iemand machtigen

Voor de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei 2019 kunt u ook zelf stemmen met een kiezerspas in Nederland of iemand machtigen om voor u te stemmen.
Een kiezerspas is een pas waarmee u zelf bij een stembureau in Nederland uw stem kunt uitbrengen. Wanneer u kiest voor een machtiging, krijgt degene die namens u mag stemmen een volmachtpas toegestuurd. Hiermee kan hij of zij namens u in een Nederlands stembureau stemmen. De keuze om per kiezerspas (pdf) of volmacht (pdf) te stemmen, moet uiterlijk op 11 april 2019 door de gemeente Rozendaal zijn ontvangen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op Bureau Verkiezingen van de gemeente Rozendaal.