Verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u stemmen voor de leden van de Tweede Kamer.

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een identiteitsbewijs. Identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer mag u een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 15 maart 2017 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag voor het stemmen dus een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 15 maart 2012” of elke latere datum.
 
Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich op het stembureau melden met een gewaarmerkte kopie van een schriftelijke verklaring over de vermissing van de gemeente, in combinatie met een document van waarop uw naam is vermeld en een foto van u is afgebeeld. Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen, dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen aan iemand anders om voor u te stemmen. Een schriftelijke volmacht kunt u tot en met 10 maart 2017 aanvragen.

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Als u uw stempas kwijt bent, of u heeft deze niet ontvangen, dan kunt u tot en met dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: dat mag dus niet zijn verlopen!

Kiezerspas

Bent u op 15 maart 2017 niet in de gelegenheid uw stem in uw eigen gemeente uit te brengen, maar wel elders in Nederland (omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent)? In dat geval kunt u schriftelijk een kiezerspas aanvragen bij uw eigen gemeente. Met de kiezerspas kunt u stemmen in alle Nederlandse gemeenten en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba in Caribisch Nederland. U kunt bij uw gemeente tot en met 10 maart 2017 een schriftelijk verzoek indienen uw stempas om laten zetten naar een kiezerspas. Mondeling, dus aan de balie van de afdeling Burgerzaken, is het omzetten van een stempas in een kiezerspas mogelijk tot uiterlijk 14 maart 2017, 12.00 uur. Hier kunt u het formulier downloaden om een kiezerspas aan te vragen.

Machtigen

Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent in het buitenland, dan kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de achterzijde van de stempas staat het volmachtbewijs waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. Vul het volmachtbewijs volledig in!

LET OP: Naast de stempas moet u de persoon aan wie u uw stempas (volmachtbewijs) geeft ook (een kopie van) uw identiteitsbewijs meegeven. Dit mag dus ook een maximaal vijf jaar verlopen document zijn.

Ook kunt u gebruik maken van een schriftelijke volmacht, hiervoor moet u uiterlijk 10 maart 2017 een aanvraag indienen bij de gemeente. Via een schriftelijke volmacht kunt u bovendien een kiezer die woont in een andere gemeente uw stem laten uitbrengen. U dient dit wel tijdig te regelen, omdat zowel u als uw gemachtigde het formulier moeten ondertekenen. Formulieren voor een schriftelijke volmacht zijn bij de gemeente verkrijgbaar. Indien u een schriftelijke volmacht verleent, hoeft u geen identiteitsdocument te overleggen: de gemeente kan uw gegevens dan in de gemeentelijke administratie verifiëren. Hier kunt u het formulier downloaden om per volmacht te stemmen.

Meer informatie

Meer informatie over het stemmen vindt u op www.elkestemtelt.nl