Veiligheid

 • Politie

  Meer informatie over o.a. de wijkagent en het gratis preventieadvies voor inwoners.

 • Brandweer

  De gemeente Rozendaal is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening Gelderland-Midden.

 • Buurtpreventie

  Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan.

 • Als de sirene gaat.....

  Wat moet je doen als de sirene afgaat voor een noodsituatie?

 • Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen door bemiddeling van vrijwillige buurtbemiddelaars.

 • Burgernet

  pdf, 4kB

  Meer informatie over Burgernet (wordt geopend als .pdf- bestand).