Kinderopvang en LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen)

De rijksoverheid zorgt voor de wetgeving en kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Bij “kinderopvang” kunt u, behalve aan kinderdagverblijven, ook denken aan gastouderbureaus, buitenschoolse opvang en voorzieningen voor gastouderopvang (“gastouders”). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.

Toezicht

Een Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert namens gemeenten het toezicht uit op alle vormen van kinderopvang. In onze regio, Arnhem en omstreken, wordt het toezicht uitgevoerd door de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).

Handhaving

De gemeenten stellen een Handhavingbeleid vast, beslissen op de inspectierapporten van de GGD, voeren de handhaving uit en zijn eindverantwoordelijk. Het Handhavingbeleid van de gemeente Rozendaal vindt u ook op deze website. Op het grondgebied van de gemeente Rozendaal vindt u een peuterspeelzaal en een aantal voorzieningen voor gastouderopvang. Deze kunt u allemaal vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Vragen?

Aanvragen, registratie in het LRKP, handhaving en toezicht

Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw M. Jansma, tel.: 026 - 38 43 664, email: m.jansma@rozendaal.nl

Mevrouw Jansma is ook de contactambtenaar voor aanmeldingen voor nieuwe voorzieningen en mutaties. U kunt een nieuwe kinderopvangvoorziening, bij voorkeur digitaal, aanmelden via email: m.jansma@rozendaal.nl

U kunt u de informatie als volgt per post versturen:

Kinderopvang Rozendaal

t.a.v. mevrouw M. Jansma

Postbus 9106

6880 HH VELP

Meer informatie

www.landelijkregisterkinderopvang.nl

www.pszde-eekhoorn.nl

Gerelateerde artikelen op deze website

Nieuw handhaving- en sanctiebeleid kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Rozendaal

Handhavingbeleid gemeente Rozendaal

Zoeken in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen