Zilveren erepenning voor Rozendaler Fernand Schakenraad

Rozendaler Fernand Schakenraad ontvangt de zilveren erepenning

 

Op 25 mei 2018 werd het boek 200 jaar gemeente Rozendaal gepresenteerd.

Tijdens die bijeenkomst overhandigde de burgemeester aan de voorzitter van de redactiecommissie van het boek, de heer F.H.J.J.M (Fernand) Schakenraad de zilveren erepenning van de gemeente Rozendaal.

 De heer Schakenraad is amateur-historicus. Vanuit dit interessegebied is hij zowel voor de gemeente Rozendaal, als andere organisaties op het gebied van geschiedenis en oudheidkunde van betekenis.

Zo is hij jarenlang lid van het Comité Open Monumentendag geweest, organiseert hij wandelingen voor de Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal en heeft hij de afgelopen 10 jaar de presentatie op de avond voor nieuwe inwoners van de gemeente Rozendaal verzorgd en heeft hij daarna met deze inwoners een wandeling door de dorpskern van Rozendaal gemaakt. Deze avonden zijn altijd succesvol. In 2018 zal hij dit voor de laatste keer doen. Hij verzorgt geregeld publicaties voor het blad Ambt en Heerlijkheid van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.

Hem is gevraagd om namens de gemeente te fungeren als voorzitter van de redactieraad van het boek over 200 jaar Rozendaal. Deze taak heeft hij met verve vervuld en samen met de overige leden van de redactieraad heeft hij de schrijfster van het boek voorzien van het materiaal voor het boek.

Hij bezit een schat aan historisch materiaal waar de gemeente meermalen dankbaar gebruik van heeft gemaakt, o.a. bij de tot standkoming van  het straatnamenregister van de gemeente.

In het kader van 200 jaar Rozendaal verzorgt hij dit jaar ook twee themawandelingen.

Foto Fernand Schakenraad

Foto: Wencel Maresch