Verleende vergunningen/ontheffingen:

Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend voor:

  • Het kappen van twee coniferen in de tuin achter de woning aan de Schout Leerrmolenstraat 2 (verzendatum 22 augustus 2017).  
  • Een straatbarbecue in De Genestetlaan op zaterdag 30 september 2017 (verzenddatum 22 augustus 2017);
  • De jaarlijkse Posbankloop op zondag 24 september 2017 (verzenddatum 22 augustus 2017).

De verleende vergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum, (tot en met 3 oktober 2017) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843662). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.