Verleende omgevingsvergunningen augustus 2018

In augustus 2018 zijn de volgende omgevingsvergunning verleend:

De burgemeester van Rozendaal heeft vergunning verleend voor:

  • Een feestavond ter afsluiting van een seniorenvoetbaltoernooi op zaterdag 25 augustus 2018 in het verenigingsgebouw van SC Veluwezoon aan De Pinkenberg 3 in Rozendaal (verzenddatum 9 augustus 2018).

De verleende vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door deze vergunning rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum, tot en met (21 september 2018), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.