Verleende omgevingsvergunningen juli 2018

In juli 2018 zijn de volgende omgevingsvergunning verleend:

  • De burgemeester van Rozendaal heeft vergunning verleend aan de Stichting OX voor de jaarlijkse Posbankloop op zondag 30 september 2018 (verzenddatum 19 juli 2018).

De verleende vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door deze vergunning rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum, tot en met 30 augustus 2018,een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem".

  • De burgemeester van Rozendaal heeft toestemming verleend aan de Liemers Hendriks Groenvoorziening voor het onmiddellijk kappen van een Amberboom in de tuin van het perceel Rosendaalselaan 30 (verzenddatum 17 juli 2018). De boom leverde door zijn slechte conditie een gevaar op voor de omgeving.

Een afschrift van deze toestemming ligt gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die hierdoor rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum, tot en met 28 augustus 2018,een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem".