Raadsinformatiebijeenkomst Sociaal domein

In 2017 worden naar verwachting belangrijke besluiten genomen rondom Presikhaaf Bedrijven.

Dit onderwerp staat dan ook centraal tijdens de eerstvolgende raadsinformatiebijeenkomst Sociaal domein die op dinsdag 27 juni het gemeentehuis van Rozendaal wordt gehouden.
Tijdens deze bijeenkomst zal een medewerker van de gemeente Arnhem een presentatie geven over het Werkbedrijf Arnhem. Vervolgens vertelt wethouder Logemann welke stappen de gemeente Rozendaal van plan is te nemen.
De raadsinformatiebijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. De bijeenkomst is van 19 tot 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.