Nationaal Hitteplan geactiveerd

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd.

Voor nadere informatie daaromtrent verwijzen wij u graag naar de site www.rivm.nl
Mede met het oog op eventuele deelname aan evenementen, zoals de Trotsmarkt bij kasteel Rosendael op 29 juli 2018, maken wij u graag attent op de extra aandacht die de regionale hulpverleningsdiensten in verband hiermee vragen.
Omdat het risico op een natuurbrand erg hoog is adviseert de brandweer:

  • Bezoekers van evenementen alert te zijn op en rekening te houden met brandgevaar;
  • Bezoekers aan evenementen om te parkeren op reguliere (verharde) parkeerplaatsen. Ook dan blijft overigens de kans op brand aanwezig doordat er bij de huidige droogte sneller brand kan ontstaan door bijvoorbeeld hete uitlaten.
  • Aanvullende informatie is te vinden op de website www.natuurbrandrisico.nl

Vanuit gezondheidskundig perspectief verwijst de GGD naar de site van het RIVM: www.rivm.nl