Lintje voor Rozendaler Erik Kool

Op 26 april 2019 heeft burgemeester Ester Weststeijn een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer ir. E.J. Kool (Erik) uit Rozendaal. Erik Kool is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Kool (72 jaar) zet zich vanaf het moment dat hij afstudeerde in 1970 tot heden zowel in zijn beroep als als vrijwilliger bij tal van organisaties in voor met name drie thema’s: de minderbedeelde medemens, de natuur en duurzaamheid en energiebesparing in de bouw.
Voor zijn werk als technisch ingenieur bij het Ministerie van VROM woonde hij zowel in Nederland en op de Nederlandse Antillen en overal zette hij zich in voor duurzaam bouwen en energiebesparing in een tijd dat daar nauwelijks belangstelling voor was. Van 1985 tot 1989 had hij op Curaçao de leiding over een bureau dat de uitvoering van ontwikkelingsprojecten op alle eilanden van de Nederlandse Antillen begeleidde en controleerde. Deze projecten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de lokale samenlevingen op de eilanden. Na zijn terugkeer naar Nederland in 1989 werd hij door de Antilliaanse en Nederlandse regering gevraagd de door orkaan Hugo op het eiland Saba aangerichte schade te inventariseren en hierover advies uit te brengen.

Naast zijn hoofdfunctie ontplooide hij vele vrijwillige activiteiten, zoals:
8 jaar voorzitter van de Stedelijke Werkgroep Werelddiaconaat in Middelburg
31 jaar actief lid van de Rozendaalse tuinclub
10 jaar voorzitter van de Stichting Vrienden van de Kerk van Rozendaal
4 jaar Lid van de landelijke commissie werelddiaconaat van de NH Kerk en tevens voorzitter van de sectie Zuidelijk Afrika.
23 jaar voorzitter van de diaconie van de Protestantse gemeente Rozendaal (met enkele onderbrekingen) en voorzitter van het Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding in Rheden en Rozendaal.

Thans is hij nog steeds actief als vrijwilliger:

  • Hij is initiatiefnemer, oprichter en tot op heden voorzitter van de Serre van Rozendaal.
  • Beleidsvrijwilliger bij Wandelnet te Amersfoort. Hij heeft o.a. Wandelnet vertegenwoordigd bij formele procedures bij o.a. de Tweede Kamer op het gebied van de Omgevingswet en maakt deel uit van diverse werkgroepen.
  • Coördinator van het Graafschapspad (o.a. schrijven routebeschrijvingen en routekaarten)
  • Co-auteur van de Rozendaalse wandel- en fietsgids.
  • Voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid Rozendaal. Deze werkgroep zet zich in voor de energietransitie van de gemeente naar een duurzame samenleving
  • Vrijwilliger bij de Voedselbank te Arnhem    

De heer Kool werd naar het gemeentehuis gelokt onder het mom dat er een vergadering van de werkgroep duurzaamheid was. Nietsvermoedend kwam hij echter terecht in de raadszaal waar familie en vrienden hem opwachtten. De burgemeester sprak hem toe en speldde hem de versierselen behorende bij de koninklijke onderscheiding op.

Op de foto’s het moment van uitreiking en Erik Kool, samen met zijn echtgenote Anita.  

Foto: Lintje voor dhr. ir. E.J. Kool  foto: dhr. E.J. Kool met echtgenote