Verhuizing

Gaat u verhuizen naar de gemeente of verhuist u binnen de gemeente? Geef dit dan, binnen 5 dagen na de verhuizing, door aan uw gemeente.

  • Verhuizing naar de gemeente

Verhuizing naar de gemeente is de registratie van nieuwe inwoners in de basisadministratie van de gemeente. Iedereen die verhuist naar de gemeente vanuit een andere Nederlandse gemeente is verplicht hiervan binnen 5 dagen na de verhuizing schriftelijk of persoonlijk aangifte te doen bij de gemeente. In de aangifte moeten zowel het oude als het nieuwe adres vermeld worden. De gemeente verwerkt de wijziging in haar administratie. Voor een gezin hoeft slechts 1 aangifte van verhuizing te worden gedaan. De inwonende gezinsleden worden automatisch ook verhuisd naar het nieuwe adres.

Voorwaarden

Iedereen die in de gemeente woont en meerderjarig is of diens gemachtigde.
 

Aanvraag

Er is een schriftelijke verklaring van verhuizing nodig, kopie van een legitimatiebewijs van de aanvrager en een kopie van het huurcontract of de koopovereenkomst van het huis. Wanneer u bij iemand gaat inwonen is een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner nodig.
 

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing binnen de gemeente is gratis.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken, tel.: 026 - 38 43 671

 

  • Verhuizing binnen de gemeente

Verhuizing binnen de gemeente is de registratie van het nieuwe adres in de basisadministratie van de gemeente. Iedereen die verhuist binnen de gemeente is verplicht hiervan binnen 5 dagen na de verhuizing schriftelijk of persoonlijk aangifte te doen bij de gemeente. In de aangifte moeten zowel het oude als het nieuwe adres vermeld worden. De gemeente verwerkt de wijziging in haar administratie. Voor een gezin hoeft slechts 1 aangifte van verhuizing te worden gedaan. De inwonende gezinsleden worden automatisch ook verhuisd naar het nieuwe adres.
 

Aanvraag

Er is een schriftelijke verklaring van verhuizing nodig, kopie van een legitimatiebewijs van de aanvrager en een kopie van het huurcontract of de koopakte van het huis. Wanneer u bij iemand gaat inwonen is een verklaring van de hoofdbewoner nodig.
 

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing binnen de gemeente is gratis.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken, tel.: 026 - 38 43 671