Rijbewijs

Als u de openbare weg op wilt met een motorrijtuig (bromfiets, personenauto, bedrijfswagen, bus of motorfiets), moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Nadat u geslaagd bent voor het rijexamen kunt u het rijbewijs aanvragen bij de afdeling burgerzaken. Een rijbewijs is tien jaar geldig, dan moet het vernieuwd worden. Ook als u een aanvullende rijbevoegdheid hebt behaalt (motorfiets, autobus, vrachtwagen) moet het rijbewijs vernieuwd worden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor afgifte van een rijbewijs dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U staat minstens 185 dagen ingeschreven in Nederland
 • U bent minimaal 18 jaar oud. Voor een rijbewijs voor de bromfiets geldt een minimumleeftijd van 16 jaar
 • U moet persoonlijk bij de aanvraag aanwezig zijn
 • U moet een geldig legitimatiebewijs tonen. Hebt u niet de Nederlandse identiteit en bent u ook geen onderdaan van een land uit de Europese Unie of Zwitserland, dan moet u een geldige verblijfsvergunning tonen

Bij het slagen voor het rij-examen zet het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) het rijvaardigheidsbewijs voor u in digitale vorm klaar. Vervolgens kunt u meestal een werkdag later uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Dit rijbewijs is behoudens medische beperkingen of leeftijd van de houder voor tien jaar geldig.

De aanvraag rijbewijs kan verder betrekking hebben op:

 • Vernieuwing rijbewijs. In de regel om de tien jaar moet uw rijbewijs worden vervangen voor een nieuw rijbewijs. Vanaf uw 75e wordt, tenzij er sprake is van een medische beperking, een rijbewijs voor 5 jaar afgegeven
 • Vervanging vermist rijbewijs. Indien uw rijbewijs gestolen of verdwenen is, moet u een extra verklaring hierover afleggen bij de afdeling burgerzaken. Indien er sprake is van meervoudige vermissingen / fraude kan er aanvullend om een aangifte bij de Nederlandse politie worden gevraagd. Dit vervangende rijbewijs is geldig tot het tijdstip dat het in het ongerede geraakte rijbewijs geldig was. Nieuw is dat u in een dergelijk geval ook voor een vernieuwing voor 10 jaar kunt kiezen, mits uw verblijfstitel en leeftijd dit toelaten. Het kan zijn dat u dan ook weer een gezondheidsverklaring bij het CBR moet aanvragen
 • Categorie-uitbreiding. Een rijbewijs wordt gebruikt voor alle vormen van rijvaardigheid van motorfiets tot autobus. Indien u een aanvullende rijbevoegdheid heeft behaald, moet uw bestaande rijbewijs worden vernieuwd met de uitbreiding in de betreffende categorie. Houdt ook rekening met de verklaring van geschiktheid CBR
 • Beschadigd rijbewijs
 • Vervanging met inperking (afgifte na ongeldigheidverklaring). Om verschillende redenen kan uw rijbevoegdheid worden ingeperkt. Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie van voertuigen niet meer geldig is. Er moet dan een rijbewijs worden aangemaakt waar de betreffende inperking in is verwerkt
 • Vernieuwing linnen rijbewijs dat verlopen is na 30 juni 1985. Houders van oudere rijbewijzen moeten opnieuw examen doen. Ook moet u vooraf een gezondheidsverklaring naar het CBR sturen. Hier is ook enige tijd mee gemoeid
 • Omwisselen buitenlands rijbewijs. Houders van geldige EU/EER-rijbewijzen mogen een dergelijk document tot een jaar na de dag van vestiging in Nederland gebruiken. Deze rijbewijzen zijn omwisselbaar. Nog geldige rijbewijzen afgegeven op de Nederlandse Antillen of Aruba, in Zwitserland, Monaco, Jersey, eiland Man, Japan (categorie B), Taiwan (categorie B), Israel (categorie B) en Singapore (categorie B) en Z.Korea (B) zijn eveneens omwisselbaar. Rijbewijzen afgegeven in andere landen dan de hiervoor genoemde zijn niet omwisselbaar. Heeft u een rijbewijs dat niet voor omwisseling in aanmerking komt dan moet u opnieuw rijexamen doen. Een omwisseling duurt langer dan vijf werkdagen. Een spoedprocedure is niet mogelijk

Indien u de leeftijd van 75 jaar bereikt heeft, een medische indicatie heeft of de categorie C(E) of D(E) op uw rijbewijs hebt dan moet u voordat u uw rijbewijs kunt laten vernieuwen een medische verklaring, een zogenaamde gezondheidsverklaring indienen. U kunt bij de gemeente een verklaring kopen. Deze dient u in te vullen en te laten ondertekenen door een arts. Deze ingevulde en ondertekende verklaring zendt u naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid. Van dit bureau ontvangt u na enige tijd een bericht of u uw rijbewijs kunt laten vernieuwen. Het verdient aanbeveling ca. 3 maanden voordat uw rijbewijs verloopt deze procedure in gang te zetten. Meer informatie kunt u hier vinden.

Aanvraag

U vraagt een rijbewijs aan bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. De verklaring van rijvaardigheid en verklaring van (medische) geschiktheid worden digitaal door de CBS in de registers van de RDW geregistreerd. Deze verklaringen hoeft u niet meer mee te nemen.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken, telefoonnummer 026 - 3843671.

Kosten 2019
Kosten rijbewijs € 39,75
Kosten spoedprocedure € 34,45

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken op telefoonnummer 026 - 38 43 671.