Identiteitskaart

Iedereen van 14 jaar en ouder moet in Nederland een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen als de politie of een andere toezichthouder daar om vraagt.

Ook wanneer u naar het buitenland gaat moet u in bezit zijn van een geldig reisdocument. U kunt kiezen tussen een paspoort en een Nederlandse identiteitskaart. De Nederlandse identiteitskaart is als reisdocument geldig binnen de Europese Unie. Met een Nederlandse identiteitskaart kunt u naar de hierna genoemde landen reizen. Landen van de EU: Belgie, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannie en Noord-Ierland (inclusief de Kanaaleilanden), Hongarije, Ierland, Italie, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Slovenie, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische eilanden), Tsjechie en Zweden. Overige landen: Andorra, Bulgarije, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Roemenie, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland. Zowel het paspoort als de identiteitskaart zijn voorzien van een chip waarin naast persoonsgegevens en een foto ook vingerafdrukken van de houder zijn opgeslagen. De eisen waaraan de pasfoto moet voldoen zijn na te lezen op www.paspoortinformatie.nl

Voorwaarden

U kunt een identiteitskaart aanvragen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent twaalf jaar of ouder. Wanneer u elf jaar of jonger bent, moet u schriftelijke toestemming hebben van beide ouders of van degene die het gezag uitoefent. Klik hier voor het toestemmingsformulier.
  • U moet alle in het bezit zijnde (ook verlopen) reisdocumenten overleggen. Indien u dit niet kunt, moet u een extra verklaring hierover afleggen bij de afdeling burgerzaken. Indien er sprake is van meervoudige vermissingen/ fraude kan er aanvullend om een aangifte bij de Nederlandse politie worden gevraagd.

Aanvraag

U kunt de identiteitskaart aanvragen bij de afdeling burgerzaken.

Kosten 2017
Nederlandse Identiteitskaart voor personen ouder dan 18 jaar € 50,65
Nederlandse Identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar € 28,60
Spoedtoeslag € 47,55

Voor personen ouder dan 18 jaar is een Nederlandse Identiteitskaart 10 jaar geldig, voor personen jonger dan 18 jaar is dit 5 jaar.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken op telefoonnummer 026 - 38 43 671