Paspoort

Als u naar het buitenland gaat, moet u in het bezit zijn van een geldig reisdocument.

Een paspoort is, in tegenstelling tot een identiteitskaart, over de gehele wereld geldig. Het paspoort is voorzien van een chip waarin naast persoonsgegevens ook een foto van de houder wordt opgeslagen.

Aanvraag

U dient een paspoort persoonlijk aan te vragen bij de afdeling burgerzaken. U dient daarbij een pasfoto in te leveren.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een paspoort moet u de Nederlandse nationaliteit hebben en moet u ten minste achttien jaar oud zijn. Als u nog geen achttien jaar bent, moet u schriftelijke toestemming hebben van uw beide ouders (of van degene die het gezag over u uitoefent).

Kinderen

Kinderen moeten om te reizen een eigen reisdocument hebben. Bij het aanvragen van een paspoort voor kinderen moet het kind zelf aanwezig zijn. Ook als het om een baby gaat. De andere ouder moet hiervoor zijn of haar toestemming geven. Klik hier voor het toestemmingsformulier. U levert daarbij een pasfoto van het kind in en het kind moet bij de aanvraag persoonlijk aanwezig zijn. De pasfoto's moeten in verband met de opslag van biometrische gegevens in de chip aan strenge eisen voldoen. Een overzicht van deze eisen vindt u op: www.paspoortinformatie.nl. U moet alle in het bezit zijnde (ook verlopen) reisdocumenten overleggen. Indien u dit niet kunt, moet u een extra verklaring hierover afleggen bij de afdeling burgerzaken. Indien er sprake is van meervoudige vermissingen/ fraude kan er aanvullend om een aangifte bij de Nederlandse politie worden gevraagd. De levering van het nieuwe document kan dan aanzienlijk vertraagd worden en er moeten extra leges betaald worden. Het is soms mogelijk om een spoedaanvraag te doen. Indien voor 14.30 uur aangevraagd kan het document meestal de volgende werkdag worden afgehaald.

 

Kosten 2017
(Tweede) Paspoort voor personen ouder dan 18 jaar € 64,75
(Tweede) Paspoort voor personen jonger dan 18 jaar € 51,45
Zakenpaspoort voor personen ouder dan 18 jaar € 64,75
Zakenpaspoort voor personen jonger dan 18 jaar € 51,45
Faciliteiten-paspoort voor personen ouder dan 18 jaar € 64,75
Faciliteitenpaspoort voor personen jonger dan 18 jaar € 51,45
Spoedprocedure € 47,55

Voor personen ouder dan 18 jaar is een paspoort 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar is dit 5 jaar geldig.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken op telefoonnummer 026 - 38 43 671.